NB! Alustame klassiõppetundidega 16.01.2024 kell 17.30 igal teisipäeval Elva
  Gümaasiumi (Tartu mnt 3) ruumis 105. Registreerimine on avatud – ootame koolitusele!

 • Koolitame e-õppekeskkonnas B-kategooriasse soovijaid. Õppegrupp avatakse alates 5. osalejast.
 • Lõppastme ühepäevane koolitus registreeritakse jooksvalt.
 • AM-kategooria koolitus registreeritakse e-õppesse jooksvalt.
 • A-kategooria (B-kat.baasil) koolitus registreeritakse e-õppesse jooksvalt.
 • A2-alamkategooria (B-kat.baasil) koolitus registreeritakse e-õppesse jooksvalt.
 • Eelnevate kategooriate e-õppega saab liituda koheselt.

 

Kursusele registreerimiseks läheb vaja:

 

Koolitame teiste koolide õpilasi

Koolitame ka teistest autokoolidest saabunud õpilasi! Meie poole võib pöörduda ka ainult sõidutundide võtmiseks.

Mootorratta ja mopeediõpe

 • 14-aastaselt saab taotleda mopeedi (AM-kat.) juhtimisõigust. Võib juhtida kuni 425kg tühimassiga, kuni 50cm3 ja kuni 4kW kaherattalist, valmistajakiirus kuni 45km/h. Õppetööd saab alustada 14-aastaselt. Pakume ainult kaherattalise mopeedi õpet.
 • 18-aastaselt saab taotleda A2-alamkategooria juhtimisõigust. Võib juhtida kuni 35kW ratast. Õppetööd saab alustada 17,5-astaselt.
 • 20-aastaselt saab taotleda A-kategooria juhtimisõigust tingimusel, et isikul on olnud eelnevalt A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus vähemalt kaks aastat. Astmelisel üleminekul (A2-lt A-le), tuleb isikul sooritada edukalt üksnes linnasõidueksam. Astmelisel üleminekul ei ole koolituskursuse läbimine nõutud. Soovi korral võib isik ennast täiendada koolitaja juures.
 • 24-aastaselt saab taotleda A-kategooria juhilube tingimusel, et eelnevalt on olemas põhiload (mitte esmased). Võib juhtida üle 35kW ratast. Õppetööd saab alustada 23,5-aastaselt.
 • MOTO TURVAVARUSTUS on tasuta kasutamiseks kogu õppeperioodi vältel. Erinevalt paljudest autokoolidest saab kooli rattaga riiklikeks eksamiteks turvavarustuse kaasa TASUTA.
  • A2-alamkategooria ratas Kawasaki ER 500A.
  • A-kategooria ratas Kawasaki ER-6N.

B-kategooria õpe

 • 16-aastaselt saab taotleda B-kategooria piiratud juhtimisõigust. Õppetööd saab alustada 15,5-aastaselt. Piiratud juhtimisõigusega juhi kõrval peab olema isik, kellel on olnud põhijuhtimisõigus vähemalt 2 aastat. Piiratud juhtimisõigus annab õiguse juhtida mootorsõidukit üksnes Eestis.
 • 18-aastaselt saab taotleda B-kategooria esmast juhtimisõigust. Õppetööd saab alustada 15,5-aastaselt. Teooriaeksami saab Maanteeametis sooritada kuus kuud enne 18-aastaseks saamist ja sõidueksami kolm kuud enne 18-aastaseks saamist. Esmane juhiluba kehtib kaks aastat.
 • Koolituse jooksul tuleb läbida 30 tundi teooriaõpet, min 27 sõiduõppe tundi, üks sõiduoskuste kokkuvõttetund, pimeda aja koolitus, algastme riskivältimise koolitus ning esmaabikoolitus. Kool korraldab kõik vajaminevad koolitused ise.
 • Koolituse perioodiks soovitame õppuril leida omale kooliväliseks ajaks juhendaja. Juhendamise eesmärgiks on anda õppijale sõidupraktikat. Loe siit, kes saab hakata juhendajaks. Maanteeamet on välja töötanud meelespea mootorsõidukijuhi juhendamiseks ning sõidupraktika edukaks läbiviimiseks.
 • Kogu koolituse eest on võimalik tasuda kuni kolme osamaksega nominaalõppe perioodi jooksul.
 • Sõiduõpe toimub manuaal- ja automaatkäigukastiga sõidukitega. Sõidukipark: diiselauto Skoda Oktavia  (vla 2020) automaat, bensiiniauto Hyundai I30 (vla 2013) manuaal, bensiiniauto Toyota Auris (vla 2016) manuaal.

Lõppastme koolitus

 • Lõppastme koolitusele saab tulla kohe, kui on käes esmased juhiload. Koolituse käigus viiakse läbi teooriaõpe, riskivältimise õpe libedasõidurajal, süvendatakse säästlikke sõiduvõtteid ning hinnatakse juhi sõiduoskust ja käitumist liikluses.
 • Koolitus on ühepäevane ning viiakse läbi aastaringselt.
 • Koolituse ajal ei tohi koolitatava mootorsõidukijuhi juhtimisõigus olla liiklusseaduse alusel peatatud või juhtimisõigus ära võetud.
 • Kui esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse, siis saab osaleda lõppastme koolitusel juhul, kui kehtivusaja lõpust pole möödas rohkem kui 1 aasta. Kui esmane juhiluba on kehtetu üle aasta, tuleb Maanteeameti büroos sooritada uuesti teooria- ja sõidueksam.
 • Koolituse läbimine võimaldab Maanteeametis üks kuu enne esmaste juhilubade kehtivusaja lõppu vahetada load välja põhilubade vastu.

Ökonoomne sõiduviis

Algastme sõidutundides ökonoomsete (eco-driving) sõiduoskuste omandamine,
just seda on sul vaja ka lõppastmekoolitusel. Õpi meie koolis ning omanda ohutud ja säästlikud sõiduvõtted.

B kategooria õppekava

A kategooria täiendusõppe õppekava

A2 alamkategooria esmaõppe õppekava

A2 alamkategooria täiendusõppe õppekava

AM kategooria õppekava

Mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooninõuded

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise kord