E-Õpe

Teooria.ee

E-kool on paindlik ning mõeldud mugavust ning aega säästvale inimesele. Saad loenguid vaadata ning liiklusteste teha kuna ja kus iganes. Oled täiesti oma aja peremees.

E-õppes saab:

  • Kuulata ja vaadata teoorialoenguid;
  • õppida läbi kaasaegsete interaktiivsete skeemide;
  • jälgida animeeritult, kuidas käituda erinevatel ringristmikel, sealjuures on jäljendatud Eestis reaalselt olemasolevaid keerukaid ringristmikke;
  • lahendada erinevaid liiklusteste ja küsida nõu teooriaõpetajatelt.

Valides B-kategooria läbimiseks e-õppekeskkonna tuleb sul käia autokooli klassitunnis vaid kolm korda. A- või A2-kategooria täiendusõppe läbimiseks e-õppes tuleb klassitunnis käia vaid korra. E-õppematerjal on jagatud temaatilistesse osadesse ehk moodulitesse. Õpilane pääseb järgmisesse moodulisse siis, kui ta on läbi vaadanud kõik eelneva mooduli videoloengud ja lisamaterjalid, käinud selle mooduli aktiivõppetunnis ja tema teooriaõpetaja on andnud loa õpilase liikumiseks järgmisesse moodulisse.

E-õppesse saab registreerida siin . Võtame ühendust ja lepime kokku avaloengu aja.